Under hösten/vinter har vi planerat in 3 st webinarier. Webinarierna är kostnadsfria och innebär produktvisning utifrån ett tema. Den som håller i webinariet pratar om ett intressant ämne och använder sedan Planter för att visa hur man till exempel hittar växter med dekorativ fruktsättning eller skapar en ängslik plantering. Projektverktyget Planter

30 nov – Hur arbetar en trädgårdsmästare? 
I en tid när det är allt viktigare att göra genomtänkta val i trädgården för den biologiska mångfalden skull, för det hållbara miljöperspektivet och för att skapa attraktiva smarta utemiljöer, vill vi veta hur en trädgårdsmästare arbetar idag. Lyssna på Angelica Lindblad, trädgårdsmästare från NordTilia med 10 års erfarenhet från trädgårdsbranschen, när hon visar hur hon arbetar med att välja växter till små och stora trädgårdar, ta fram skötselplaner och inventera växtbestånd på plats, allt med stöd av Planter.

Bild NordTilia

8 dec –  Växter med dekorativ fruktsättning.
Hortonom Lottie Broman Nilsson fokuserar på växter med dekorativ frukt- och bärsättning i detta webinarium. Fruktsättningen är inte bara dekorativ utan lockar även till sig småfåglar och bidrar till ökad biologisk mångfald, vilket är positivt men vad bör man tänka på vid val av frukt och bär i offentliga miljöer? Detta och mycket mer handlar webinariet om som utgår från temat och till sin hjälp att hitta dessa växter används Planter, projektverktyget.

I samarbete med Gröna trender. 

Lottie Nilsson

19 jan – Äng och ängslika planteringar
Vi behöver mer ängar i privat och offentlig miljö, men har vi rätt förutsättningar för att de ska fungera? Måste vi arbeta 100% inhemskt, och hur ska skötseln utformas?
Webinariet går igenom grundläggande ängskunskap och de olika metoder som kan användas för att skapa och utveckla ängar från olika utgångspunkter; från gräsomställning till total nyanläggning och vilken roll den löpande skötseln spelar för resultatet. Vi tittar även på hur ängslika planteringar kan utformas för att leverera både prydnad och ekologisk nytta och hur man kan använda det digitala verktyget Planter för att underlätta arbetet. Lyssna på Jenny Nilsson och lär mer om äng- och ängslika planteringar.

I samarbete med Stångby akademi.

Bild från Stångby akademi