Blommor för bin – en sammanställning

Jordbruksverket har skapat en sammanställning med uppgifter om inte mindre än 528 örter som är mer eller mindre bra för honungsbin och andra vilda bin.

Chelsea Flower Show 2024

Vi besökte Chelsea Flower Show i förra veckan och fick ta del av många vackra trädgårdar.

Halverade klimatutsläpp väntas efter Nackas markanvisningstävling

Efter att Nacka avslutat första delen av en markanvisningstävling för området Henriksdalsbacken etapp 1, står det nu klart att projektet kommer att kunna minska koldioxidutsläppen med minst 50 procent, jämfört med ett traditionellt byggprojekt.

Kaukasisk förgätmigej – viktig för våra insekter!

En vacker perenn som trivs i lite skuggigare lägen och som blommor på våren och tidig försommar är förgätmigej. När trädens blad har slagit ut hamnar de i skugga och blomningen avtar.

Vårkollen!

Dags att rapportera in vårtecken. Hjälp forskarna och rapportera in tussilago, vitsippa, sälg, blåsippa, hägg och björk.

Nyhet i Planter!

Nu har vi lanserat en ny växtlista. Här kan du välja att lägga till 18 olika kategorier i en export för att skapa din egen växtlista.