Intressant forskning visar att svenska träd är bättre för urbana småfåglar. Under en längre period har forskning bedrivits för att studera småfåglarnas val av bostad. Det visade sig att de föredrar inhemska träd framför icke-inhemska, troligtvis för att här finns det fler insekter.

Exempel på inhemska träd är ek, bok och björk. Främmande träd är, enligt definitionen forskarna använt i det här fallet, arter som har kommit till Sverige efter 1200-talet. Det innebär att arter som ginkgo, platan och hästkastanj räknas som främmande.

Forskarna har även vägt fågelungarna och upptäckt att de som bott i inhemska träd väger mer. Anledningen tros vara fler insekter och därmed bättre tillgång på mat.

”Om man vill höra mer fågelkvitter på våren tror jag valet av stadsträd är en viktig faktor. Ökar man antalet inhemska arter i parker och grönområden kommer våra småfåglar sannolikt att trivas bättre i staden”, säger Johan Kjellberg Jensen, doktorand i urban ekologi vid Lunds universitet, i ett pressmeddelande.

Bild_ Hasse Holmberg-TT

Bild_ Hasse Holmberg-TT

Lärdom för stadsplanerare

Amerikansk forskning, liknande den svenska, och som handlar om trädens ursprung kopplat till den lokala floran har visat att icke-inhemska träd i trädgårdar missgynnar både insekter och populationen av fåglar även där. Detta resultat bekräftas nu i den nya Lundastudien och expanderas till stadsmiljö. Att studien spänner över sju år gör resultaten tillförlitliga, menar Johan Kjellberg Jensen som inte ser någon anledning till att resultaten skulle skilja sig påtagligt mellan olika städer, åtminstone inte i länder med liknande klimat som Sverige.

– Jag hoppas att stadsplanerare och andra aktörer tar del av den här forskningen och att vi kan utveckla metoder för att säkerställa ett fungerande ekosystem i våra städer, säger han.

Förutom Lunds universitet har University of Helsinki, University of Glasgow och IFV Institute of Avian Research deltagit i arbetet.

Lunds universitet – läs hela artikeln