Sälg (Salix caprea). Ett av de första trädslagen som vandrade in efter isavsmältningen för 12000 år sedan. Trivs bäst i ängsmarker, hagar och skogsbryn i soliga lägen.

Ett underskattat träd: Sälg – Salix caprea 🌳
Sälg ligger inte på topplistan över de populäraste trädslagen men har många värdefulla egenskapen, inte minst när det gäller biologisk mångfald. 🐝

🐝 Salix caprea blommar tidigt och är därför viktig för våra pollinerande insekter. Den blommar på bar kvist, vanligtvis redan i april då det inte finns så många andra blommande växter. Därför blir den extra betydelsefull.

🐝 För att de nyvakna insekterna ska kunna överleva våren behöver de pollen och nektar och då är sälgen väldigt viktig. Nektar innehåller framför allt kolhydrater och pollen innehåller protein.

🐝 Sälgen är därför också viktig för nyanlända insektsätande fåglar som kommer tidigt på våren.

🐝 Den har också stor ekologisk betydelse då blad, blommor, knoppar, ved och bark är viktiga näringskällor för olika svampar, insekter och fjärilsarter.

För mer information, sök Salix caprea i Planter men bra information finns på flera ställen, bland annat hos Skogskunskap och Skogen i Skolan.