Fjolårets arbete med att återväta utdikad torvmark omfattade förra året 21 kvadratkilometer och beräknas ha bidragit med ett minskat nettoutsläpp av växthusgaser med cirka 4 000 ton. Om de insatser som gjordes 2021 läggs till är det 6 500 ton utsläpp som stoppas varje år framöver.

Samtidigt är det en droppe i havet om man betänker att de totala utsläppen från utdikade torvmarker ligger på cirka 11 miljoner ton varje år.

På Naturvårdsverket ser man ändå positivt på utvecklingen.

Bild: Naturvårdsverket - Skvattram

Bild: Naturvårdsverket – Skvattram

– Om vi kan begränsa utsläppen av växthusgaser från dikad torvmark genom återvätning blir det lättare att nå både våra nationella klimatmål och våra åtaganden inom EU för markanvändningssektorn. För att lyckas behöver vi en kraftig upptrappning av återvätningen på rätt marker, säger Emma Bergman, handläggare på Naturvårdsverkets klimatmålsenhet.

Naturvårdsverket påpekar också att fokuset på utsläppsminskningar är relativt nytt och att återvätningen har andra positiva miljöeffekter bland annat vad gäller ökad biologisk mångfald.

För mer information: Naturvårdsverket

Artikeln är framtagen i samarbete med Miljö online.