Inom ramen för sitt ordförandeskap i EU lyfter Sverige frågor om gröna städer. Sverige bjuder in aktörer från hela Europa för att tillsammans dela kunskap och tänka nytt kring skapande av framtidens hållbara, vackra och inkluderande städer och samhällen.

Internationella målsättningar kan lättare nås genom att vi arbetar tillsammans. Det är viktigt att inkludera forskare likväl som aktörer från det offentliga, näringslivet och civilsamhället. Omställningen som vi står inför kan inte lösas enbart med teknik utan det är först när vi använder kulturella, sociala och estetiska värden i processerna som vi hittar långsiktigt hållbara, inkluderande och berikande lösningar.

Creating Green Cities

Creating Green Cities

Delta digitalt i EU-konferensen Creating Green Cities och lyssna på inspirerande talare och utbyt erfarenheter med kollegor från hela Europa.

Staden som Arena