Information om två kurser från BEUM – Besiktningsmän i utemiljö!

Lära dig mer om natursten, betong och asfalt
När: 30-31 aug, prov den 1 sept.
Plats: Varberg
Anmälan: Natursten, markbetong och asfalt

Du kan också anmäla dig till att göra bara tentamen utan att delta i kursen ”Natursten, betong och asfalt”. Då ges även möjlighet till omprov ifall du vid tidigare tentamen inte skrivit godkänt.

Lära dig mer om mark och växter
När: 21-23 nov. Tentamensmöjlighet finns den 23 nov.
Var: Varberg
Anmälan: Växt och mark

För er som är intresserade av att bli certifierade besiktningsmän för utemiljö så finns det möjlighet att skriva tentamen den 23:e november. Du kan också anmäla dig till att bara skriva tentamen, utan att delta i kursen Växt och Mark i Varberg. Det är även möjligt att anmäla sig till omprov, båda eller ett av delproven i tentamen ifall du vid tidigare tentamen inte skrivit godkänt.

Kurserna är de mest kvalificerade kurser som erbjuds inom respektive ämne
och ger en utmärkt grund för såväl beställare och entreprenörer som för blivande besiktningsmän för utemiljöer.

Till BEUM – BEUMs webbsida