Hopp för kulturträden ask och alm!
Två trädslag som finns i många av våra historiska miljöer hotas starkt av svampsjukdomar. Det gäller ask och alm. Förutom att de har ett estetiskt högt kulturvärde bidrar de också till den biologiska mångfalden genom sina unika ekosystem. Några av våra främsta natur- och kulturträd, ask (Fraxinus excelsior) och alm (skogsalm Ulmus glabra och lundalm U. minor) riskerar att utrotas på grund av två invasiva svampsjukdomar, askskottsjukan och almsjukan.

Ett projekt som finansieras av Marie-Claire Cronstedts stiftelse har nu kommit ett steg närmare bevarandet av ask och alm. I projektet ”Bevara de svenska skogs- och kultur träden, ask och alm” har Åke Olson med kollegor vid institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, kunnat ta de första stegen i skapandet av en databas av träd som verkar vara resistenta mot respektive sjukdom. I inventeringen har forskarna letat efter resistenta träd med så stor genetisk diversitet som möjligt för att bygga en stark grund för ett bevarandeprogram.

Läs mer här!