Miljöförvaltningen i Stockholms stad har tagit fram en 52-sidig guide med mängder av tips hur du kan hjälpa den biologiska mångfalden i Stockholm kring din fastighet.

Till exempel:

– Insektshotell underlättar bostadssökandet för pollinerande insekter.

– Anpassa nattbelysningen. Då underlättar du för nattfjärilar och andra insekter som annars riskerar att bli utmattade när de söker sig till ljuskällorna.

– Låt det se lite risigt ut. Betydligt fler arter trivs i den ”ovårdade” ängen. Låt gräs och blommor växa vidare ett tag till och lämna gärna ett par högar med ris.

Biologisk mångfald handlar inte bara om avlägsna naturområden eller orörda skogar, det är lika viktigt i en storstad. På Stockholms stads sida hittar du saker som du kan göra för att gynna den biologiska mångfalden i just din stad.

Tillsammans kan vi göra skillnad!

2022 Guide för biologisk mångfald – Stockholms stad