En lika viktig fråga varje år – bebyggd åkermark är för alltid förlorad.
Varje gång som åkermark tas i anspråk minskar våra möjligheter att bli självförsörjande. Det har tagit tusentals år att bilda den jordbruksmark som vi har i Sverige idag och den använder vi för att bygga vallar utmed motorvägar med. När jordbruksmarken väl är bebyggd är den för alltid förstörd.

Jordbruksmark

Bild av Larisa Koshkina från Pixabay

Egentligen är det förbjudet att bygga på denna typ av mark och det är bara i speciella fall som bebyggelse kan tillåtas. Besluten fattas av kommuner och varje gång det sker är det ett speciellt fall. Allra mest byggs det på åkerjord i Skåne, som har världens bästa åkerjord.

Enligt en ny rapport från Jordbruksverket exploaterades under åren 2016 till 2020 drygt 3 000 hektar jordbruksmark, motsvarande 6 000 fotbollsplaner. På den nivån har det legat de senaste 15 åren. Det mesta handlar om byggande av bostäder.

Lyssna på inslaget från Sveriges radio här.