Varför är våtmark viktig?

Våtmark är bland de mest artrika miljöerna i Sverige och är viktiga för den biologiska mångfalden. Våtmarker bidrar till en mängd olika ekosystemtjänster som vi är beroende av. Eftersom de kan binda koldioxid spelar de dessutom en viktig roll i arbetet med att bromsa klimatförändringarna.

Bild från Pixabay

Bild från Pixabay

Några fördelar med våtmarker
– Kan binda kol – positivt för klimatet
– Positivt för den biologiska mångfalden då de är bland de mest artrika miljöerna i Sverige
– Vid torka eller bränder – positiv påverkan då de behåller vatten i landskapet
– Skapta för att hantera stora mängder nederbörd – positivt i regn- och smältperioder

Dessutom är flera våtmarker också attraktiva områden för oss människor som platser för friluftsliv, fågelskådning, skridskoåkning eller annan återhämtning.

Läs mer om våtmarker hos Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket – Våtmarker