Varannan vild!
I november deltog en av våra medarebetare på kursen ”Nyansera Grönt” som arrangerades av Skärpa Studio AB i Lund. En av föreläsarna var Stina Linder som är landskapsarkitekt på Ekologigruppen AB.
Stinas föreläsning hade temat ”Varannan vild” och lyfte behovet av att använda inhemska växter i våra planteringar. Pollen och nektar kan insekter och fjärilar ofta använda både från inhemska och mer exotiska arter men när det gäller föda till larver är de beroende av våra inhemska växter som värdväxter. Stina poängterade dock att detta inte behöver stå i konflikt till att även använda främmande arter.

Hagtorn

Bild från Planter

”Varannan vild” tycker vi på Planter är en bra tanke att ha med sig när man projekterar gröna miljöer. I Planter kan man i nuläget använda filtret ”Inhemsk växt” och vi kommer framöver fylla på med mer information i våra texter.
Fyra riktigt bra värdväxter som Stina lyfte fram är skogsek/bergek, sälg, hagtorn och röllika.