De åtgärder och aktiviteter som företag gör för att bidra till Sveriges miljömål är många. För att visa vad man faktiskt gör kan man ladda ner en COP-mall och presentera den i företagets hållbarhetsrapport eller på webben. På så sätt visar ni vad ni gör för att nå Sveriges miljömål.

Regeringens nationella miljömålssamordnare för näringslivet tog fram mallar så att företag årligen kan visa sitt arbete för miljömålen i miljömålsstrukturen.

BIld av Michal Jarmoluk från Pixabay

Bild av Michal Jarmoluk från Pixabay

Här hittar du mallarna: länk