Det pratas mycket om vilka arter som är rödlistade eller hotade på nationell nivå. Mindre om vad som händer regionalt. Detta trots att situationen är oroande gällande många arter. Nu har dock Helsingborgs stad beviljats medel från Region Skånes Miljövårdsfond. Pengarna ska gå till att utveckla arbetet med att bevara lokalt hotade växtarter. Projektnamnet är “Från frö till planta”.

Under projektets gång ska det göras försök att bevara växtarterna i naturen. Genom att använda lämplig skötsel i naturområdena, men också genom att föröka dem med övervakad och kontrollerad odling. När plantorna växt till sig ska de planteras ut på lämpliga platser.

Ska integrera naturvård med odling

– Projektet blir ett sätt att slå samman och integrera naturvård med odling, säger Linda Hellberg, naturvårdare på Stadsbyggnadsförvaltningen.

Enligt Jakob Sandberg, biolog på Fredriksdal museer och trädgårdar, kommer den ena delen av projektet handla om att i första hand försöka gynna ungefär sex arter.

– Den andra halvan handlar om att lära oss hur man bäst odlar och hjälper de här växterna så att vi kan föra den kunskapen vidare. Tanken är att det ska vara möjligt för andra att repetera det vi gjort.

Exakt vilka växtarter som ska ingå i projektet är inte bestämt än. Backsippa kommer emellertid helt säkert att vara en av dem. Liksom kattfot.

– Backsippa har en bräcklig population i hela Skåne, säger Jakob Sandberg. Den har försvunnit från cirka hälften av alla platser sedan mitten av 1900-talet och på många av de kvarvarande platserna finns bara ett fåtal plantor.

Backsippa - bild: Erik Hansson

Backsippa – bild: Erik Hansson

För kattfoten har det gått ännu sämre. Den är utdöd lokalt och riskerar att gå samma öde till mötes i hela Skåne. För att den ska komma tillbaka behöver den hjälp.

– Det är värt att testa, säger Jakob Sandberg. Förutsättningarna har förbättrats. Flera naturområden i Helsingborg har utvecklats mycket de senaste årtiondena och många gräsmarker har mycket bättre hävd nu.

Läs mer på Natursidan.

Artikeln är publicerad i samarbete med Miljö online.