I en artikel i Arkitekten kan man läsa om en ny typ av konflikt som uppstår när villaägare vill installera solceller men träden ”står i vägen”.

Ska man ta ner dem för att sätta upp solceller?
Vilken påverkan har det på den närliggande miljön?

Träd i stadsmiljöer har länge varit hårt ansatta då många menar att de skuggar, förstör vackra utsikter samt sprider löv och pollen.
Det är dock viktigt att beakta miljöpåverkan om man tillåter nedtagning, för träden har stor påverkan på dagvattenmiljöer, samtidigt
som de har en otrolig kyleffekt vid värmeböljor. Tar man bort till exempel björkar i områden i stadsmiljöer med hårdgjorda ytor blir det
mer vatten att ta hand om vid regn, säger Örjan Stål, trädexpert på avdelningen för landskapsarkitektur på SLU.

https://arkitekten.se/nyheter/ny-gron-konflikt-nar-solceller-stalls-mot-trad/