Ny bok om övervakning av biologisk mångfald

EU ställer krav på att att alla medlemsländer övervakar tillståndet i miljön och de förändringar som sker. Arbetssätten behöver förändras då övervakningen påverkas av den snabba teknikutveckling och förändrade EU-regler.

En ny bok, Monitoring Biodiversity, har tagits fram på initiativ av forskare vid SLU. Boken beskriver EU:s krav på hur data om biologisk mångfald ska samlas in och redovisas, liksom metoder som tillmötesgår de nya kraven.

I boken beskrivs de nya krav som ställs på rapportering av biodiversitet, och redovisar samtidigt lösningar som hjälper dig att uppfylla de nya kraven. Avsikten är att boken ska fungera som referensverk både för studenter och för människor som arbetar med miljöövervakning nationellt eller på övergripande EU-nivå, säger Anna Allard, forskare vid avdelningen för landskapsanalys vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Övervakningen av biologisk mångfald och landskap genomgår snabba förändringar. Att ta hänsyn till människor, deras beteende och reaktioner är ofta bortglömda faktorer i miljöövervakningsprogram. Mycket av förståelsen kring vad som händer och varför vissa policybeslut aldrig får den effekt man hoppats på, kan beskrivas via datainsamling från de sociala vetenskaperna. Boken tar upp och diskuterar kring ett antal vanliga typer av datainsamling utifrån det sociala perspektivet samt ger exempel.

 

Monitoring Biodiversity

Monitoring Biodiversity

 

Här kan du beställa boken – > BESTÄLL