Myror ratar främmande contortatall!
Ibland måste man älska forskare som tar sig tid att undersöka hur saker ligger till.
För ca 50 år sedan, på 1970-talet introducerades den kanadensiska contortatallen i Sverige för att öka virkesproduktionen. Det finns i dag mer än 600 000 hektar contortatall i Sverige, men man har fortfarande liten kunskap om dess ekologiska effekter.

Ett storskaligt fältexperiment genomfördes med 15 parade bestånd av contortatall (Pinus contorta) och svensk tall tall (Pinus sylvestris) och nu har forskare undersökt contortaplanteringars påverkan på stackmyror.

Foto: Jörgen Wiklund, SLU

Foto: Jörgen Wiklund, SLU

– Vår studie visar att stackmyrorna trivs sämre i planteringar av den kanadensiska contoratallen än i planteringar av svensk tall, säger Therese Löfroth, forskare vid SLU – Sveriges lantbruksuniversitet, som lett studien.
Forskarna drar sammanfattningsvis slutsatsen att vår inhemska tallskog är ett mer gynnsamt habitat för fler myrarter. Det beror troligtvis på att det är skuggigare och svalare i contortabestånd, det finns färre bladlöss som kan mjölkas på honungsdagg och de långa barren från contortatallen är inte bra byggmaterial i myrstackarna.

Läs artikeln här: SLU