Vi var med på LING-dagen i Alnarp och fick möjlighet att träffa både studenter och kollegor från branschen. LING-dagen är för blivande landskapsingenjörer och en möjlighet för dem att träffa företag och skapa kontakter. Vi företagare får inspiration och kan skapa nya nätverk.

Det blev en fin dag på Alnarpsgården och vi från Planter fick också chans att berätta lite mer om Planter, då en del studenter har svårt att hitta till projektverktyget.

Vi ställer ut på LING-dagen 2023

Vi ställer ut på LING-dagen 2023

LING-dagen 2023