Vi träffas för att arbeta med planer och strategier och för att utveckla vårt digitala projektverktyget Planter vidare. För att effektivisera vårt arbete jobbar vi med olika mallar och granskar möjligheter och risker.

Till vår hjälp har vi underlag från AI-konsulten Eric Dutt från AI Sweden och vi tillbringar två dagar på Tjörn, hos Björholmens hotell och marina.

 

Björholmens Hotell och Marina

Björholmens Hotell och Marina