Vi deltar på Branschdag Trädgård i Alnarp onsdagen den 23 november.
Årets tema är självförsörjning och hållbarhet.
Det är alltid lika intressant och stimulerande att träffa studenter som använder Planter och höra deras tankar och idéer om den digitala tjänsten.

Välkommen att besöka oss!

https://branschdagtradgard.com/